PGMBD

ZWO

printen

KERKDIENSTEN BLIJVEN VOORLOPIG DIGITAAL


16-01-2021

Vorige werd duidelijk dat de lockdown wordt verlengd, in elk geval tot 9 februari. Dat betekent dat de diensten voorlopig alleen digitaal gevolgd kunnen worden. Gelukkig hebben we kerkdienstgemist! Waarop het ook mogelijk is om eerdere diensten nog eens terug te kijken.

Laat u bijvoorbeeld nog eens inspireren door de Springdienst van vorige week over de Barmhartige Sameritaan, als u die niet al gezien hebt. Misschien vraag u zich wel af wie u bent in dit verhaal. Iemand die hulp nodig heeft? Die het geeft, misschien onverwacht? Of voelt u soms ook de neiging om door te lopen? Kijk nog maar eens op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/161027100002037


Maar laten we ook vooruit kijken. Alle diensten vindt u via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037-Johanneskerk-Ontmoetingskerk. De komende week is de oecumenische week van gebed voor eenheid en er zijn er zelfs twee diensten die u kunt bekijken. 


Op 17 januari om 10.30 uur gaat ds. Pier Prins voor in de ontmoetingskerk. Er wordt er een brief vanuit de Vrangendael parochie voorgelezen en er is een videoboodschap van de pastoor en diaken van de Marcelinnus en Petrus parochie in Geleen.
Denkt u aan de diakonale collecte? Er wordt op 17 januari gecollecteerd voor de toerusting van mensen die aan Kerk in Actie verbonden zijn, dé organisatie waarmee onze kerk helpend in de wereld staat. U kunt uw gift overmaken op NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA-ondersteuning.


Op 20 januari, woensdagavond om 19.00 uur is er een oecumensiche versperviering in de ontmoetingserk, samen met de Geleense Stadsparochie.
Op 24 januari gaat drs. Marije Bijleveld voor in de Johanneskerk. De diakonale collecte is dan voor het nationale missionaire werk van Kerk in Actie, van inloophuizen tot moestuinen voor de buurt.


Op 31 januari om 10:30 uur gaat ds. At Ipenburg voor, remonstrants predikant. Deze digitale dienst wordt gezamenlijk met de Remonstrantse kerk georganiseerd. De diakonale collecte is voor Sirkelslag, een activiteit vanuit het protestants jeugdwerk. In de laatste Onderweg heeft u een leuk stuk kunnen lezen over hoe jongeren ook uit onze gemeente daaraan meedoen. U kunt uw gift overmaken op NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Sirkelslag.
Uiteraard is het ook steeds belangrijk om aan de collecte voor onze eigen gemeente te denken, u kunt uw gift daarvoor overmaken aan ING bank NL78 INGB 0001 0512 60, t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal


Bert Stuijlaatste update.: