PGMBD

ZWO

printen

KERKDIENSTEN; BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

31-01-2021

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we ook in februari nog wel te maken hebben met alleen maar online diensten. Maar hopelijk is er later in de maand weer wat meer mogelijk. Februari is ook de maand, waarin de Veertigdagentijd begint. De eerste zondag van die veertigdagentijd is op 21 februari.

De zeven werken van barmhartigheid- Pieter Brueghel

Dit jaar is het thema van “Kerk in actie” voor de Veertigdagentijd “Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid”. In deze periode voor Pasen wordt aandacht geschonken aan de Zeven Werken van Barmhartigheid. Die zeven werken zijn:
• zieken bezoeken
• dorstigen te drinken geven
• vreemdelingen onderdak bieden
• naakten kleden
• hongerigen te eten geven
• gevangenen bezoeken
• doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheüs 25:35-36: “Ik had en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt. Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.


Voorafgaande aan de Veertigdagentijd is er het carnaval. Velen die van carnaval houden, moeten het dit jaar missen vanwege de coronamaatregelen. Tallozen zien elk jaar uit naar dit feest en genieten ervan. Wat is dat eigenlijk: genieten? Waar kun je van genieten in deze lastige tijden met veel beperkingen? En hoe verbind je genieten met geloven? Zie hier een mooi onderwerp voor de kerkdienst op “carnavalszondag”’14 februari.


Pier Prins


laatste update.: