PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

31-01-2021

Collecte 7 februari – Rampenbestrijding Bangladesh.

 Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar het rivierwater zorgt wel voor vruchtbaar land. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen heftiger en meer onberekenbaar worden. Mensen moeten hier goed op voorbereid worden: huizen moeten op een hogere plek gebouwd worden of verder van de rivier. Er is een waarschuwingssysteem nodig zodat mensen zichzelf en hun vee op tijd in veiligheid kunnen brengen. Kerk in Actie helpt lokale partnerorganisaties om trainingsprogramma’s rampenpreventie te organiseren. 7 februari collecteren we voor dit project. U kunt bijdragen aan deze collecte door een gift over te maken op banknummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal, met vermelding Bangladesh 7/2/21. Dank voor uw hulp.

Collecte 14 februari - NIET LANGER AFHANKELIJK VAN VOEDSELHULP: Noodhulp Ethiopië  (kerk in actie)
In het zuidoosten van Ethiopië valt door klimaatverandering steeds minder regen. Daardoor mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.
Restaurant en winkel
In elk dorp krijgen tien vrouwen een startkapitaal: vijf runnen samen het restaurant, vijf de winkel. Muntaha (23) verkoopt in haar winkel rijst, aardappels, tomaten en uien van boeren uit haar dorp en suiker, bakolie, zeep en meel uit de stad. Meymuna (25) serveert in haar restaurant injera’s en koffie. In een half jaar hebben ze ieder al 200 euro verdiend. Meymuna: “Een deel investeren we weer in ons restaurant. Van de rest heb ik twee koeien gekocht om vet te mesten, en een stuk grond. Mijn man bouwt daar een huis, waar we kamers willen verhuren.” Extra inkomsten maakt dromen waar en helpt het hele dorp vooruit.
Helpt u mee om meer dorpen zo’n kans te bieden?
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
• 20 euro: een vrouw leert deelnemen aan een spaargroep
• 22 euro: een persoon krijgt droogtebestendige zaden
• 30 euro: een vrouw leert een winkel of restaurant starten
• 663 euro: vijf vrouwen kunnen een restaurant beginnen
• 715 euro: een generator en slangen voor irrigatielandbouw
U kunt bijdragen aan dit project door een gift over te maken op banknummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal onder vermelding Ethiopië 14/2/21. Dank voor uw bijdrage.Collecte 21 februari - Werelddiaconaat
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor hen zijn maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden de ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders een veilige plek. Geef ouderen en jongeren in deze moeilijke situatie de zorg en aandacht die niemand anders hun kan geven. Uw gift voor deze collecte is zeer welkom.
U kunt een bijdrage overmaken op banknummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal, onder vermelding: Werelddiaconaat Moldavië 21/2/21.

Collecte 28 februari - EEN KERK VOOR IEDEREEN: 40 dagentijd (kerk in actie)
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan, nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof waar iedereen welkom is. Mensen komen er zowel door de week als op zondag samen. De bezoekers die komen zijn veelal mensen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Pioniersplek Seinpost Slinge is maatschappelijk betrokken. Met verschillende activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/pionieren.
U kunt bijdragen aan dit project door een gift over te maken op banknummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal onder vermelding: Kerk voor iedereen 28/2/21. Dank voor uw bijdrage.


laatste update.: