PGMBD

ZWO

printen

BEROEPINGSCOMMISSIE VAN START!

31-01-2021

In de vorige onderweg heeft u al kunnen lezen dat de beroepingscommissie is samengesteld, en in januari van start gaat. Als u dat gemist heeft, laat ik dan de commissie nog even aan u voorstellen. De leden zijn Ida Dorrestein, Joop Joosen (voorzitter), Emma de Koning, Jenny Kooistra, Bart Kooyman, Yolanda Kragt, Bert Stuij en Bertha Verkerk. Jenny verzorgt het secretariaat.

De eerste vergadering begon natuurlijk met kennismaken, want niet iedereen kende elkaar al. Altijd bijzonder om elkaars geschiedenis te horen. Wat langer stonden we stil bij de profielschets van de nieuwe predikant, die is opgesteld door de kerkenraad. Wel goed om die ook met u te delen, dus hier komt hij:

We zoeken een predikant:
• die met ons samen hier in Zuid-Limburg de navolging van Christus vorm wil geven, in woord en daad
• die een bijdrage wil leveren aan de opbouw, versterking en vernieuwing van onze zojuist gefuseerde gemeente
• die een hart heeft voor pionieren, die creatief met ons op zoek wil naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn voor onze regio, voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.
• die hart heeft voor ouderen – want daarvan zijn er veel in onze gemeente -, maar die vooral ook ideeën heeft hoe jongeren en jonge gezinnen weer zin krijgen om met geloof en zingeving bezig te gaan
• die graag samenwerkt met mensen van andere geloofsgemeenschappen, waaronder de Rooms Katholieke, maar ook de moslimgemeenschap en anderen.
• die enthousiast is, en dit enthousiasme over kan brengen op ons
• die die mensen kan verbinden met elkaar en met God.
• en die zich bij dit alles niet snel laat ontmoedigen, maar vasthoudend is

Naast de profielschets voor de voorganger is er ook een profielschets van de gemeente gemaakt, gebaseerd op ons beleidsplan. Beide profielen zijn van belang, als een kandidaat zich op onze gemeente oriënteert. In ons gesprek kwam naar voren dat we de profielschets enerzijds zeer aansprekend vinden, maar anderzijds ook nog best breed. De precieze invulling zal dus sterk afhangen van de persoon, en van de manier waarop zij of hij het profiel ‘invult’.
Zo ver kwamen we deze eerste keer. Het was een uitdaging om alles via digitaal vergaderen te doen, maar het is gelukt. Gelukkig maar, want fysiek bij elkaar komen zit er nog even niet in.


Tenslotte een oproep aan u: heeft u nog ideeën met betrekking tot het beroepingswerk, of zelfs kandidaten op het oog (met de profielschets in uw achterhoofd), meldt u dat dan bij de beroepingscommissie. We hebben een eigen mailadres: beroepingscie@pgmbd.nl, of stuur uw bericht naar ons secretariaat bij Jenny Kooistra, jenny.kooistra@home.nl. De beroepingscommissie gaat uiteraard strikt vertrouwelijk om met dergelijke persoonlijke informatie.


Namens de beroepingscommissie,

 Bert Stuij


laatste update.: