PGMBD

ZWO

printen

BLIJF IN MIJN LIEFDE

16-01-2021

De Oecumenische week van gebed voor eenheid. Elk jaar in januari vindt wereldwijd de week van gebed voor eenheid plaats. Ook vanuit onze protestantse gemeente doen we graag mee aan deze week van gebed. In Sittard vindt er altijd een oecumenische dienst plaats met de Vrangendaelparochie en in Geleen een oecumenische vesper met de Geleense parochies. Sinds 1 januari zijn alle vijf parochies in Geleen samengegaan onder de naam: RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus

Door de coronamaatregelen kunnen we dit jaar helaas niet bij elkaar komen. Toch willen we deze bidweek niet ongemerkt bidweek laten passeren en in de onlinediensten stilstaan bij de oecumene en het thema “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15:9). Dit jaar hebben de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland het thema voorbereid en het bijbehorende boekje samengesteld.


Deze online diensten zijn:

Zondag 17 januari om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Er zal een brief vanuit de Vrangendaelparochie te Sittard worden voorge-lezen. En er is een videoboodschap van de pastoor en de diaken van de Stadsparochie Marcelinnus & Petrus te Geleen.

Woensdag 20 januari om 19.00 uur is er een oecumenische vesperviering in de
Ontmoetingskerk samen met de Geleense Stadsparochie.

Beide diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (zoek: Sittard)


Aan het einde van de week voor de eenheid zal op zondag 24 januari in een viering in de Vrangendaelparochie een brief vanuit onze gemeente worden voorgelezen. Er zal als teken van verbondenheid dezelfde zegenbede uitgesproken worden als in onze dienst op 17 januari.

Pier Prins


laatste update.: