PGMBD

ZWO

printen

HET LAATSTE KERKDIENSTENROOSTER VAN WIM HOOGSTRATEN

03-01-2021

Vele jaren heeft Wim Hoogstraten de roosters voor de kerkdiensten in Geleen, Beek en Urmond samengesteld.

Daarin werd voor elk halfjaar aangegeven wie de voorganger was, wie de oudste, organist, koster en gastvrouw of -heer. In de week voorafgaand aan de kerkdienst verstuurde hij de oudstenbriefjes naar deze mensen, met mededelingen en bijzonderheden als de liturgische kleur (voor het antependium), Bijbellezingen en liederen. Voor het tweede halfjaar in 2020 heeft hij dit voor het laatst gedaan. Nu we sinds de zomer één gemeente zijn, zal er vanaf januari 2021 één kerkdienstenrooster komen voor al onze kerken. We willen Wim van harte bedanken voor zijn inzet gedurende de vele jaren om onze kerkdiensten goed te laten verlopen.


Kees van Luijklaatste update.: