PGMBD

ZWO

printen

KERK-TV VANUIT GELEEN

03-01-2021

Vanaf 15 nov kunnen de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk ook via Kerk-tv thuis gevolgd worden. De situatie en uitvoering zoals dat in de Johanneskerk is gerealiseerd heeft als voorbeeld gediend en Bert Blom van Sittard heeft Geleen daarvoor van de nodige informatie en kabels voorzien.

Inmiddels zijn er vanuit Geleen al meerdere uitzendingen geweest en kunnen we tevreden zijn met het resultaat. We leren nog steeds omdat we nu naar ‘buitentreden’ en er andere eisen gesteld worden aan de weergave van de diensten. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld het voorbereiden van de juiste camera positie, het op de juiste geluidssterkte regelen en combineren van het geluid maar ook de combinatie met het beamer beeld en het bijbehorende geluid.
Dit klinkt allemaal ingewikkeld misschien, toch spreekt het ook nieuwe vaardigheden aan. Om te beginnen gaat het om teamwerk. Het uitzenden van een dienst is een samenwerking van drie mensen die dat allemaal als vrijwilligers doen.
Iemand regelt het geluid dat uit vier bronnen komt namelijk de spreker achter de katheter via een (loop) microfoon, de predikant die een headset op heeft, het geluid dat van de PowerPointpresentatie komt en vervolgens de weergave van het orgel via een zaalmicrofoon. Iemand zorgt voor het projecteren van de PowerPointpresentatie van de liturgie via de beamer.

Vervolgens is er iemand die het camera werk bedient en regelt. Het gaat dan het beeld (orgel, projectiescherm, tafel, etc.) met behulp van de camera vast te leggen en het al dan niet inzoomen op details met de kunst de beeldveranderingen zo rustig mogelijk te laten verlopen.
Zo opschrijvend klinkt het heel complex, in de praktijk krijgen we daar steeds meer handigheid in.
Waar gebeurt dit nu allemaal zult u zich misschien afvragen zeker wanneer je de diensten thuis bijwoont. De foto’s laten dat zien. Achter in de kerkzaal rechts naast de ingang staat de voormalige kansel die we als regiemeubel hebben ingericht. Daar zitten de geluidsman en de cameraman. De camera hangt links van de ingang op de muur (boven de vitrine met oorkondes en een kaars). De camera is zo hoog mogelijk geplaatst waarbij geen hinder van de bollampen in de zaal is.
De beamerman zit vooraan in de zaal en zal inmiddels door niemand over het hoofd zijn gezien.
Ongeveer 5 tot 10 min voor de dienst starten we de uitzending door de streamer, die het beeld en geluid mixt en via internet verstuurt, te starten. Ongeveer 5 tot 10 min na de dienst zetten wij de streamer weer uit. Wanneer u thuis op uw pc inlogt met en vervolgens “Geleen” of “Sittard” kiest, dan wordt de kerk weergegeven. Wanneer u dan de aangegeven dienst die uitgezonden gaat worden aanklikt, kunt u de dienst van de betreffende volgen. Er kunnen geen uitzendingen van beide kerken tegelijk plaatsvinden.Mocht u nu aanbevelingen hebben voor de weergave en presentatie van de dienst dan horen wij dat graag. Anderzijds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die één van bovengenoemde taken ook eens zouden willen doen. Voor het reageren op beide uitnodigingen kunt u terecht bij College van Kerkrentmeesters.

Dit College wil met de aanmeldingen een gemeenschappelijk technisch supportteam opzetten. Zo’n team gaat bestaan uit operators voor geluid, kerk-tv en beamer en inzetbaar bij de presentatie en weergave van kerkdiensten zowel vanuit Sittard als vanuit Geleen.

Tevens is het College van Kerkrentmeesters op zoek naar een coördinator voor het maken van roosters en het afstemmen met gastpredikanten.


Namens Kerk-tv team,

Ed Rensen


laatste update.: