PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

02-01-2021

Collecte 3 januari - Het Leger des Heils
Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. Ze laten zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Het Leger des Heils deelt het geloof, met vele christenen wereldwijd. Wat hun met name kenmerkt, is dat ze een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit hun naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit hun instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen ze actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. Ze strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Zoals o.a. Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit: doe een gift en help Het leger des Heils, eenzaamheid te bestrijden en het laatste vangnet te zijn voor kwetsbare mensen. Dit kunt u doen door een bedrag over te maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Het Leger des Heils. Hartelijk dank voor uw gift.

Collecte 10 januari - Toon Hermanshuis
De diagnose kanker kan veel teweeg brengen: niet alleen bij mensen die zelf met ziekte te maken krijgen, maar ook bij mensen in hun directe omgeving. Er komen veel vragen en onzekerheden als iemand met kanker wordt geconfronteerd; tijdens het ziekteproces, of naderhand. Of na het overlijden van iemand die kanker had. In het Toon Hermanshuis in Sittard kun je terecht voor een luisterend oor of een kop koffie. Maar ook om mee te doen aan diverse activiteiten zoals wandelen, creatief bezig zijn, praten met lotgenoten. Er worden lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er zijn professionele hulpverleners beschikbaar. Op dit moment is, door de strenge coronamaatregelen, ook het Toon Hermanshuis gesloten, tot later in januari. Maar u kunt wel contact opnemen met een van de medewerkers: via tel nummer 046 - 451 64 74 of via email info@toonhermanshuissittard.nl Het huis is grotendeels afhankelijk van donateurs en giftgevers.
Deze zondag collecteren we voor het Toon Hermanshuis. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Toon Hermanshuis. Dank voor uw bijdrage.Collecte 17 januari - KIA ondersteuning gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!
Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw gift over maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA ondersteuning gemeenten. Hartelijk dank hiervoor.

Collecte 24 januari - Missionair werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. Wilt u uw steentje bijdragen dan kunt u uw gift overmaken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA missionair werk. Hartelijk dank hiervoor.


Collecte 31 januari - Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. U kunt dit doel steunen door uw gift over te maken naar: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: Sirkelslag. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


laatste update.: