PGMBD

ZWO

printen

DE KERKDIENSTEN IN JANUARI

02-01-2021

In ieder geval zullen tot en met zondag 17 januari de diensten plaatsvinden zonder aanwezigheid van gemeenteleden. De diensten worden wel uitgezonden via Kerk-tv. De huidige overheidsmaatregelen duren tot en met 19 januari. Tegen die tijd zullen we te horen krijgen wat wel en niet mogelijk is. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Op woensdag 20 januari is om 19. 00 uur in het kader van de bidweek voor de eenheid een oecumenische vesper gepland in de Ontmoetingskerk. Dit zal waarschijnlijk alleen een onlineviering zijn. Reeds vele jaren is er in Geleen in deze week een korte oecumenische vesperviering met de parochies, met na afloop altijd koffiedrinken en ontmoeting. Koffiedrinken en ontmoeting zullen deze keer helaas niet aan de orde zijn. Het thema van de bidweek in 2021 luidt: “blijf in mijn liefde!” Waarschijnlijk werkt de nieuwe diaken mee. Dat is Nicolas Pethuru. Nicolas is afkomstig uit Sri Lanka. Hij heeft zijn priesteropleiding gedaan in Rolduc. In het afgelopen najaar is hij tot transeunt diaken (overgangs-diaken) gewijd en hij hoopt in het komende voorjaar zijn priesterwijding te ontvangen. Daarna zal hij als kapelaan in de parochie in Geleen aan de slag gaan. Hij is de opvolger van Carlos Martinez, die onlangs vertrokken is naar Roermond. Via de nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over deze vesper.

De oecumenische viering die altijd in januari in de Johanneskerk gehouden wordt samen met de parochie uit Vrangendael, gaat vanwege alle beperkingen dit jaar helaas niet door.

Ook als we fysiek niet bij elkaar kunnen komen op zondag (en door de week), we mogen ons toch met elkaar verbonden weten door wat ons bindt, namelijk het evangelie van Christus.

In de komende bidweek voor de eenheid wordt ons als gebed aangereikt:


Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid
met de Vader
Leer ons
door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen 
wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk 
van liefde komen.

Pier Prins


laatste update.: