PGS

ZWO

printen

EEN NIEUWE DAG

18-03-2020

We leven in bewogen en bezorgde tijden. Allemaal hebben we te maken met de onzichtbare macht van het Corona-virus. Met zijn grillige en grimmige kanten. Velen zijn onzeker en angstig over hun gezondheid. En stellen de vraag: word ik niet besmet? En als dat het geval is, wat dan? Vrijwel alle gespreken gaan alleen nog maar over dit virus en over de gevolgen ervan voor ons leven, voor onze familie en voor onze samenleving. Ook als kerk zijn we door dit virus geraakt. We kunnen voorlopig op zondag niet bij elkaar komen. Alle door de weekse activiteiten, vergaderingen, kringen en bijeenkomsten zijn stopgezet. Bij elkaar op bezoek gaan, wordt sterk afgeraden. Alles wat tot een week nog zo vanzelfsprekend was, is weggevallen.

Door deze omstandigheden voelen we ons opgesloten. Maar heel veel dingen kunnen wél!
We kunnen elkaar bellen, mailen of een kaartje sturen.
Aan elkaar denken en voor elkaar bidden.
En zo met elkaar meeleven.
En elke dag die begint, is een nieuwe dag.
 
We leven in deze weken toe naar het Paasfeest. Naar dé Nieuwe Dag. De dag van de Opstanding van Jezus. We waren al volop bezig met de voorbereiding en invulling van de diensten in de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag). Of deze diensten kunnen plaatsvinden, is zeer onzeker.  De bedoeling was en is om in deze diensten teksten van de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer te laten klinken. Op 9 april (dit jaar is dat op Witte Donderdag) is hij geëxecuteerd, kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vele jaren zat hij vast in de gevangenis, omdat hij fel protesteerde tegen het Nazisme.

Hij was een mens die leefde uit een groot vertrouwen en vanuit een krachtig en soms kinderlijk geloof. Hoe zwaar zijn omstandigheden ook waren, elke nieuwe dag zag hij als geschenk van God. 
In december 1944 schrijft hij een tekst die ook opgenomen is ons Liedboek (511). 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is  met ons in de avond en in de morgen
is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
 

Met deze woorden wens ik u graag veel kracht toe, goede moed, God zegen én een nieuwe dag. In het bijzonder aan hen die getroffen zijn door dit virus. Die ziek zijn of opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis en aan al hun naasten. Aan hen die  aan huis of kamer gebonden zijn. En aan allen die hulp bieden op welke wijze dan ook.
 
Met hartelijke groeten

Pier Prins

laatste update.: