PGS

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


dinsdag 11 augustus
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk - kerkenraadsvergadering

beroepingswerk en acties n.a.v. vertrek ds. Pluim
zondag 23 augustus
Kerkblad Onderweg
- september, inleveren kopij
dinsdag 25 augustus
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen PGMB

1e vergadering MOD, vaststellen werkwijze MOD, startzondag 09/20
donderdag 03 september
Kerkblad Onderweg
- september, bij leden
Dinsdag 08 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

voorbereiden kerkenraadsdag 26/9
woensdag 16 september
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Bosman - Begroting
zondag 20 september
Kerkblad Onderweg
- oktober, inleveren kopij
Dinsdag 22 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Uitwerken beleidsplan,
zaterdag 26 september
Kerkenraad - Vergadering
10:00 uur - Eerste kerkenraadsdag PGMBD
donderdag 01 oktober
Kerkblad Onderweg
- oktober, bij leden
Dinsdag 06 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

Successieplanning
Dinsdag 13 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Begrotingen 2021 CvK en CvD, Kerkbalans 2021, evaluatie kerkblad
woensdag 14 oktober
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Blom
zondag 25 oktober
Kerkblad Onderweg
- november, inleveren kopij
Dinsdag 03 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

Status Handboek
donderdag 05 november
Kerkblad Onderweg
- november, bij leden
Dinsdag 17 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Jaarplannen CvD en CvK, taakgroep Vieringen, vergaderkalender 2021, uitgewerkt kerkdienstrooster 2021H1
zondag 22 november
Kerkblad Onderweg
- december, inleveren kopij
Dinsdag 01 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

woensdag 2 december
College van Kerkrentmeesters - vergadering
18:00 uur - Bert Kip
donderdag 03 december
Kerkblad Onderweg
- december, bij leden
Dinsdag 15 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Jaarplannen overige WGen.