PGMBD

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
april-2021 ... juni-2021

KALENDER

pijl 20-06 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-07 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 06-07 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 07-07 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 22-08 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 24-08 - Kerkenraad
vergadering
pijl 02-09 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 02-09 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 07-09 - Kerkenraad
moderamenvergadering