PGMBD

ZWO

Organisatie
Kerkenraad
Preses
Marnix van Gurp
Scriba
Kees van Luijk
Predikant
Pier Prins
Ouderling
Iet den Boer
Bert Stuij
Bertha Verkerk-Lam
Diaken
Wim Hendriks
Joke van der Steen
Ouderling Kerkrentmeesters
Bert Kip
Eddy Roerdink
Classis NBLRW
Joke van der Steen
Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Jenny Kooistra-Homan
Penningmeester
Wim Hendriks
Administrateur
Theo Zwartkruis
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Wijkdiaken
Bea Hofmeijer-van Doezelaar
Rechtfonds
Anja Borger-Filippo
Yolanda Kragt
Bie Zefke
Marianne Mellema
Engele van Zitterd-Gelaen
Joke Bos-Feenstra
Irene van Gurp
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Bert Kip
Penningmeester
Bert Bosman
Secretaris
Eddy Roerdink
Notulist
Eric Rodigas
Gebouwen
Bert Blom
Ingrid Boonstra
Henk van Doornik
Kerkbalans
Gerwin Wijsman
Begraafplaats
Bert Blom
Henk van Doornik
Jan Huntelerslag
Jos Huveneers
Eric Rodigas
Personeel
Bert Bosman
Eddy Roerdink
Verhuur
Bert Bosman
Bernhard Klok
Hans Korevaar
Gerrit Smeets
Financiële Adm.
Marijke Pelman
Wilma Thijs
Leden adm.
Rob van der Steen
Germ Visser
Coördinator gegevensbescherming
Marijke Pelman
Digitaal
Hans Pelman
Eric Steenwijk
Germ Visser
Kerkblad technisch
Kees van Luijk
Archief
John Stork
Beamerbediening
Eddy Roerdink
Ruud Steen
Dick Veldman
Henk Verkerk
Camera KerkTV
Bert Blom
Wim Hendriks
Ed Rensen
Cor Stans
Kees van der Velden
Harm Versluis
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Iet den Boer
Wim Hendriks
Werelddiaken
Algemeen
Henk van Doornik
Leen Plessius
Jeugd
Coördinatie
Kind en geloof
Carrouselactiviteit
Thea Coenen
12+ Jongerenkerk
Basiscatechese
Catechese 12-15jr
Catechese 15+
Coördinator Kindernevendienst
Pier Prins
Kindernevendienst
Marijn Jonker
Mirjam Kolkman
Ruth Lemmens-Amzand
Rosetta Lemmens-Amzand
Ineke Voorintholt
Crèche
Mirjam Kolkman
Verdieping Bezinning Communicatie
Voorzitter
Secretaris
Ouderling
Bert Stuij
Kranten-leeskring
Bezinningsavond
Kind en geloof
Carrouselactiviteit
Christel Prins
Speelclub
12+ Jongerenkerk
Catechese 15+
Bert Stuij
Catechese 12-15 jr
Christel Prins
Basiscatechese
Taizé
Joke van der Steen
Kindernevendienst
Vesper-Agapè
Iet den Boer
Leen Plessius
Crèche
Hoogstaete
Doetien Benz
Jopie Hoekstra
Yolanda Kragt
Jenny Visser
Milieugroep
Marnix van Gurp
Bijbel
Bert Stuij
Nely Stuij
Synoidos
Belijdeniscatechese
Cantorij
Rob Atsma
Filmhuis
Paasontbijt
Lianne van Oord
Joods koken
Bas van Dongen
Gerdien Zwartkruis
De aardappeleters
Geloven op maandag
Kring oost
Marnix van Gurp
Wijk 1 Sittard Noord
Predikant wijk Noord
Pier Prins
Wijksecretaris Noord
Hennie Prins - Brouwer
Ouderling wijk Noord
Diaken wijk Noord
Wijkcoördinator Noord
Lydia Zwierzanski
Wijk 2 Sittard Oost
Predikant wijk Oost
Pier Prins
Wijksecretaris Oost
Willy van der Weide
Ouderling wijk Oost
Diaken wijk Oost
Wijkcoördinator Oost
Willy van der Weide
Wijk 3 Sittard Zuid
Predikant wijk Zuid
Pier Prins
Wijksecretaris Zuid
Bert Blom
Ouderling wijk Zuid
Diaken wijk Zuid
Wijkcoördinator Zuid
Bindert Vriesema
Wijk 4 Sittard West
Predikant wijk West
Pier Prins
Wijksecretaris West
Joke Bos-Feenstra
Ouderling wijk West
Iet den Boer
Diaken wijk West
Wijkcoördinator West
Iet den Boer
Wijk 5 Grevenbicht
Predikant wijk Grevenbicht
Pier Prins
Wijksecretaris Grevenbicht
Peter Bakker
Ouderling wijk Grevenbicht
Diaken wijk Grevenbicht
Wijkcoördinator Grevenbicht
Anja Ruber
Wijk 6 Urmond
Predikant Wijk Urmond
Pier Prins
Ouderling Wijk Urmond
Wijkcoördinator Urmond
Henk Verkerk
Wijk 7 Geleen Noord
Predikant Wijk Geleen Noord
Pier Prins
Ouderling Wijk Geleen Noord
Wijkcoördinator Geleen Noord
Betty Dijkstra
Riet Krijgsman-Rijper
Wijk 8 Geleen Zuid
Predikant Wijk Geleen Zuid
Pier Prins
Ouderling Wijk Geleen Zuid
Wijkcoördinator Geleen Zuid
Phyllis Stans-Hoyer
Wijk 9 Beek
Predikant Wijk Beek
Pier Prins
Ouderling Wijk Beek
Wijkcoördinator Beek
Truus Mietus
Algemeen
Taakdrager van Dienst
Henk van Doornik
Irene van Gurp
Janny Huntelerslag-van Geenen
Yolanda Kragt
Riet Krijgsman-Rijper
Ruth Lemmens-Amzand
Ati Oldenbeuving-Lanning
Yda den Ottolander
Christel Prins
Wilma Thijs
Henny Veldman-Klunder
Bindert Vriesema
Koster
Annie Stoffels
Koster
Truus Broer
Tijn Matital
Ed Rensen
Gerrit Smeets
Wim Teuwisse
Dick Veldman
Henny Veldman-Klunder
Henk Verkerk
Eveline Wijsman-Honingh
Coördinator organisten
Ria van Mourik-Schouten
Organist
Fedor Coenen
Marnix van Gurp
Ko van de Lagemaat
Nico Maar
Ria van Mourik-Schouten
Annie Niessen
Hans Timmermans
Koffiegroep
Rob Atsma
Anneke Atsma
Bert Blom
Sonja Blom
Maarten den Boer
Iet den Boer
Truus Broer
Lijsbeth Bruens
Casper Bruens
Janny van den Doezelaar
Marnix van Gurp
Irene van Gurp
Anne Kip
Bert Kip
Yvonne Kooyman
Bart Kooyman
Pedro Maas
Hedi Maas
Leen Plessius
Fietje Plessius
Sjannie van de Steeg
Hennie van de Steeg
Inge Streekstra
Harm Versluis
Germ Visser
Jenny Visser
Henk Wessels
Wil Wessels
Gerrie Zandstra
Ferry Zandstra
Gerdien Zwartkruis
Theo Zwartkruis
Lydia Zwierzanski
Geluidsbediening
Albert Sjollema
Preekrooster
Wil Wessels
Oecumene
Stiltecentrum
Yolanda Kragt
Verhuur
Annie Stoffels
Voorgangers
Doetien Benz
Yolanda Kragt
Ko van de Lagemaat
Pier Prins
Bertha Verkerk-Lam
Joke Zuidema
Website
Willy de Koning
Hans Pelman
Nieuwsbrieven
Bert Bosman
Monica Bosman
Autovervoer
Rob Atsma
Marijke Pelman
Boekentafel
Maarten den Boer
Public Relations
Willy de Koning
Amnesty Intern.
Riet Coolsma
Klussengroep
Onderweg
Monica Bosman
Willy de Koning
Ruud Steen
Bert Stuij
Germ Visser
Gerdien Zwartkruis
Geerhorst
Yolanda Kragt
Leen Plessius
Jeugdwerkoverleg
Kerkelijk bureau
Rob van der Steen
Germ Visser
Coördinator Bloemengroep
Sonja Blom
Marijke Pelman
Annie Stoffels
Lydia Zwierzanski
Bloemengroep
Anneke Atsma
Sonja Blom
Truus Broer
Brenda van Kranenburg
Ati Oldenbeuving-Lanning
Marijke Pelman
Annie Stoffels
Lydia Zwierzanski
Ontvangstcommissie
Doetien Benz
Betty Dijkstra
Mia van Klei
Hannie Musson
Ati Oldenbeuving-Lanning
Grietje van Poortvliet-Nieuwenhuis
Ed Rensen
Jent Sjollema-Oost
Sietse van der Sluis
Henny Veldman-Klunder
Henk Wessels
Wil Wessels
Eveline Wijsman-Honingh
Coördinator ontvangstcommissie
Eddy Roerdink
Sietse van der Sluis
Coördinator Kerkwacht
Wil Wessels
Kerkwacht
Riet van Alst
Marius van Andel
Janny van den Doezelaar
Rietje Molemaker
Roel Molemaker
Christel Prins
Hennie Prins - Brouwer
Wil Wessels
Archivaris
WG Kerkgebouwen
Rob Atsma
Ingrid Boonstra
Bert Bosman
Riet Coolsma
Rien Hooft
Eddy Roerdink
Henk Verkerk
Webmaster
Hans Pelman
Webmaster2
Germ Visser
PGGBU
PGGBU-Collectanten
Herman van Hardeveld
Bea Hofmeijer-van Doezelaar
Berend van der Kooi
Jenny Kooistra-Homan
Kees van Luijk
Yda den Ottolander
Ed Rensen
Henny Veldman-Klunder
Bertha Verkerk-Lam