PGS

ZWO

HISTORIES OVERZICHT

KALENDER

pijl 23-04 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 24-04 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 03-05 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 14-05 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 29-05 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 08-06 - Kerkenraad
Gezamenlijke vrijwilligersavond - Vrijwilligersavond
pijl 11-06 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 16-06 - Kerkblad Gaandeweg
inleveren kopij
pijl 25-06 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 26-06 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 05-07 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden