PGS

ZWO

YOUTUBE VIDEO'S
Naamloos document

KALENDER

pijl 24-09 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 02-10 - College van Kerkrentmeesters
begroting - Vergadering
pijl 05-10 - Kerkenraad
Kerkenraadsdag met PGGBU - Vergadering
pijl 08-10 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 05-11 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 06-11 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 19-11 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 28-11 - Kerkenraad
Gemeenteberaad met PGGBU - Vergadering
pijl 04-12 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 10-12 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering